Tôi trở thành ông bố bỉm sữa như thế nào?

Tôi trước đại dịch Covid gần 2 năm trước là một hướng dẫn viên du lịch. Thế rồi đùng một cái trở thành thất nghiệp. Lúc đó con gái tôi mới hơn 3 tháng tuổi và tôi trở thành ông bố bỉm sữa toàn thời gian. Có 3 lý do để tôi quyết định ở …

Tôi trở thành ông bố bỉm sữa như thế nào? Read More »