Hiệu ứng spotlight – Mọi người không nghĩ về bạn nhiều như bạn nghĩ

Spotlight là ánh đèn chiếu vào người diễn trên sân khấu. Đúng như tên gọi của nó, hiệu ứng spotlight (spotlight effect) theo nghĩa đen chỉ việc những nghệ sĩ diễn trên sân khấu được tất cả mọi người chú ý theo dõi vì mọi ánh đèn đều được chiếu vào họ. Theo nghĩa bóng, …

Hiệu ứng spotlight – Mọi người không nghĩ về bạn nhiều như bạn nghĩ Read More »