Giáo dục con cái – dọa trẻ sao cho đúng?

Với các gia đình có con nhỏ, chắc hẳn không ít lần trẻ ương bướng không chịu nghe lời và chúng ta đã dùng cách doạ nạt để trẻ chịu nghe ta. Mình điểm qua một số ví dụ cụ thể như: – Khi trẻ mải chơi không chịu về, ta doạ “Con mà không …

Giáo dục con cái – dọa trẻ sao cho đúng? Read More »