Tại sao bạn rất khó cân bằng giữa cuộc sống và công việc?

Bạn hãy tưởng tượng rằng cuộc sống của bạn giống như một chiếc bếp lò, hay bếp ga với 4 lò lửa. Mỗi lò lửa sẽ tương ứng với một khía cạnh trong cuộc sống của bạn. – Lò lửa số 1 là gia đình của bạn – Lò lửa số 2 là bạn bè …

Tại sao bạn rất khó cân bằng giữa cuộc sống và công việc? Read More »